Být dominikánem neznamená být víc než křesťan, ale způsob, jak být křesťan

Dominikánský humor

22. 3. 2014 14:11
Rubrika: Humor

Humor má v církevní historii velmi dlouhou tradici. Evangelium přináší radost a s radostí jde ruku v ruce smích. Opravdoví svatí nikdy nebyli smutní. Ani dominikánský řád není výjimkou. Vypráví se, že druhý magistr řádu, bl. Jordán Saský se jednou modlil s bratry a s novici kompletář, a najednou se novicové dali do smíchu. A místo, aby je to přešlo, přidávali se k nim další a vybuchovali smíchy a nešlo to zastavit. Jeden starší bratr je napomínal, ale Jordán ukončil modlitbu a bratra pokáral: "Kdo tě, bratře, udělal vychovatelem našich noviců? Jen je nech, ať se smějí. Vždyť mají důvod – vyšli ze žaláře ďáblova a rozlámali jeho okovy. Smějte se, miláčkové moji!" A to platí pro nás všechny a stále, vždyť i my máme důvod, proč se radovat. A tak se smějte, miláčkové moji!


 

Jedna kostelní myš se ptá druhé: "Nevíš, co je zač ta bílá myš, co se tu poslední dobou ukazuje?" "Ty nevíš? To je přece dominikánský myšionář."

***

Jeden bratr dominikán se chlubí, že zahnal medvěda znamením kříže. "Hloupost," oponuje druhý, "ten medvěd utekl, protože se bál, že začneš kázat!"

***

Jeden bratr dominikán po dlouhé strastiplné cestě dorazil do Afriky, aby se stal misionářem. Cestou do černošské vesnice ho přepadl lev. Bratr se honem začal modlit: "Bože, přece nedopustíš, aby mě sežralo to zvíře, nyní, když jsem téměř u cíle své cesty? Prosím, vnukni tomu lvovi křesťanské smýšlení!" A lev si přišlápl dominikána k zemi, sepjal přední tlapy a začal se modlit: "Bože, požehnej mi toto jídlo, které z tvé štědrosti budu požívat!"

***

Bl. Jordán Saský navštívil jednoho bratra františkána, který měl pakostnici a trpěl velkými bolestmi v noze, kvůli kterým už dva roky nemohl chodit, a těšil ho: "Nestyď se, bratře, za to, že tě Pán Bůh k sobě tahá za nohu!"

***

Františkán, dominikán a jezuita se přeli, který řeholní řád je nejlepší. Ohnivé debaty nebraly konce, rozhodli se tedy napsat Duchu svatému, aby jejich spor rozsoudil. Brzy dostali z nebe dopis následujícího znění:

"Milí přátelé, zanechte svého sporu! Je zcela zbytečný. Vždyť všechny řeholní řády jsou si přece rovny. Váš Duch svatý OP"

***

Četli jsme evangelium o proměnění Páně, jak Kristu oslnivě zbělel šat. Kdosi povídal: "Všiml jsem si, Jindřichu, že Klimentův hábit je bělejší než tvůj?" Všichni jsme se smáli, nejvíc Kliment, a otec Jindřich odpověděl: "To bývá u noviců běžné..."

***

Dominikán otec Antonín dostal jednou na návštěvě jídlo, které bylo stěží stravitelné. S obtížemi ho spolykal, aby neurazil. Hostitelka se zeptala: "Otče, jak Vám chutnalo?" Otec Antonín nechtěl lhát a nechtěl zarmoutit, kdyby řekl pravdu, tak vymyslel šalamounskou odpověď: "Něco takového jsem ještě nikdy nejedl!" Za odměnu dostal přidáno. :-)

***

Deset důvodů, proč se stát dominikánem

1) Každý vypadá lépe v černé a bílé (ne nutně dobře, ale určitě lépe)

2) Dodá to šťávu všem výborným jezuitským vtipům

3) Listopad je měsícem slavení (sv. Martin, sv. Albert, všichni dominikánští svatí)

4) Pokud máte na sobě hábit, dokážete zaparkovat i v centru Říma (u Santa Sabiny)

5) Nepřekvapí vás metody španělské inkvizice

6) Naučíte se správně vyslovit "Edward Schillebeeckx"

7) Zakoupení množství knih není proti duchu dominikánské chudoby

8) Když vás některý kardinál povolá do Říma, chce vás udělat svým sekretářem

9) Diskutovat v hospodě je součástí dominikánské spirituality (viz Libellus 15)

10) Když to všechno budete dělat dobře, máte zaručené nebe...

***

Dva dominikáni sedí naproti sobě v jednom kupé vlaku. Oba čtou v bibli. Jeden přitom dýmá z fajfky. Nekouřící mnich se na něj obrací s informací: "Ptal jsem se svého převora, jestli mohu při čtení bible kouřit, ale on mi to nedovolil." Mnich sedící naproti mu odpovídá: "Já jsem se ptal svého převora, jestli smím při kouření číst bibli - a on mi to dovolil."

***

Jeden dychtivý novic se ptal starého otce dominikána: "Otče, jaké je tajemství dominikánské kontemplace?" Starý kněz se opatrně rozhlédl, pak se k němu tajuplně naklonil a šeptem odpověděl: "Snaž se to zatajit hlavně před jezuity a karmelitány, ale my nemáme žádné tajemství!"

***

Jeden člověk přijde v Římě ke kapucínům a ptá se: "Otče, mohu se modlit novénu, abych získal Ferrari?" Kapucín přemýšlí: "Novéna je dobrá věc, ale co je to Ferrari? Víš co, raději se zeptej u dominikánů." Tak ten člověk jde k dominikánům a ptá se: "Otče, mohu se modlit novénu, abych získal Ferrari?" Dominikán se zamyslí: "Novéna je dobrá věc, ale co je to Ferrari? Víš co, běž se zeptat k jezuitům." Tak ten člověk jde k jezuitům a ptá se: "Otče, mohu se modlit novénu, abych získal Ferrari?" Jezuita se zasní: "Jó, Ferrari, to je věc... Ale co je to ta novéna?"

***

Víte, v čem spočívá hlavní rozdíl mezi bosými a obutými karmelitány? Přece v tom, že v noci jsou všichni bosí a ve dne všichni obutí.

***

Víte, proč má fokolarín mezi zuby tolik much, když zastaví a sleze z bicyklu? No, přece od toho, jak se za jízdy pořád usmívá!

***

Víte, co neví ani Duch svatý?

1) kolik je ženských řeholí

2) co má za lubem jezuita

3) o čem bude kázat františkán

4) o čem právě kázal dominikán

***

Kapucín, dominikán a karmelitán si vyjedou na krátkou dovolenou na chatu u jezera, kde chtějí pár dní rozjímat a lovit ryby. Vyplují na loďce na jezero a mlčky pozorují splávek. Když přijde čas na modlitbu, společně se pomodlí. Pokřižují se a karmelitán říká: "Dělá se docela horko. Seďte tady, bratři, já dojdu pro pivo, občerstvení nám udělá dobře." Stoupne, vykročí z loďky a opatrnými krůčky se pohybuje ke břehu. Kapucín vytřeští oči a sleduje, jak karmelitán kráčí po vodě. Po nějaké chvíli se stejným způsobem vrátí, podá jim vychlazené pivo a vleze do loďky. Mlčky vypijí pivo a dál pozorují splávek. Za chvíli říká dominikán: "Hodila by se malá svačinka. Počkejte tady, já dojdu pro něco malého k zakousnutí." Přehodí nohu přes okraj loďky, opatrně se postaví a malými krůčky s občasným zaváháním míří ke břehu. Kapucín se křečovitě chytí za okraj loďky a vytřeštěně sleduje, jak i dominikán kráčí po vodě. U karmelitánů by to ještě pochopil, ty temné noci a extáze a tak, v tom se oni vyznají, ale že i dominikáni, to netušil! Po nějaké době se dominikán stejným způsobem vrátí a mlčky všichni posvačí. Dál chytají ryby a v tichu rozjímají. Jen kapucín vypadá, že se nemůže soustředit a něco s ním v nitru zmítá.

Pak začne být docela horko a dominikán s karmelitánem upřou zrak na kapucína, který se zpotí hrůzou. "Bratře, teď jsi na řadě ty, došel bys, prosím, pro pivo do lednice?" Kapucín se celý roztřesený napřímí, zbledlý strachem mumlá slova modlitby, nakonec se pokřižuje a odhodlaně překročí okraj loďky. Voda se pod ním rozestoupí, šplouchne to a kapucín jde ke dnu. Karmelitán s dominikánem se nahnou přes okraj a zamyšleně pozorují vystupující bubliny. Po chvíli se obrátí dominikán na karmelitána a říká: "Bratře, že tys mu zapomněl říct o těch kůlech pod vodou?"

***

Jede františkán po dálnici ve svém malém autu. Když ho předjel jezuita za volantem velkého BMW, byl náraz vzduchu tak silný, že františkánovo autíčko dostalo smyk a ocitlo se v příkopu. Jezuita zastaví, vystoupí ze svého vozu a vytáhne františkána z trosek jeho auta. Františkán je značně otřesený a potlučený. Jezuita tedy vytáhne z kapsy malou láhev koňaku a nechá ho pořádně si loknout. Františkán se probere a říká jezuitovi: „Díky, drahý spolubratře, jste tak laskavý! A vy si nedáte?“ „Nikoli,“ odpoví jezuita, „nikdy nepiju před tím, než mi policie dá dýchnout.“

***

Jednou se sešli benediktin, františkán, dominikán a jezuita a modlili se společně breviář. Tu najednou zablikalo a zhaslo světlo. Benediktin plynule pokračoval zpaměti a latinsky. Františkán začal chválit sestru tmu, dominikán sáhl pro růženec. Jezuita vstal, vzal baterku a šel nahodit pojistky.

***

Jednou nám dával exercicie kněz-jezuita. Ptal se: "Prečo ste si nezobrali vlastného, dominikána?" Náš představený mu vysvětlil, že nikdo z dominikánů v tomto termínu nemohl. Jezuita pokýval hlavou a prohlásil: "Hej, jezuita urobí špinavú prácu za dominikánov!"

***

Víte, kdo je patronem studentů teologie? Svatý Josef, poněvadž jemu se také dostalo zjevení, když spal.

Kardinál Tomáš Špidlík (jezuita, který uměl dělat ty nejlepší vtipy)

***

Zobrazeno 3722×

Komentáře

Václav Plíhal

"...Jaký kůly?" Zazní od františkána na jezuitskou hlášku pokud necháme do vody zahučet dominikána.

Vlaštov-ka

"Četli jsme evangelium o proměnění Páně, jak Kristu oslnivě zbělel šat. Kdosi povídal: "Všiml jsem si, Jindřichu, že Klimentův hábit je bělejší než tvůj?" Všichni jsme se smáli, nejvíc Kliment, a otec Jindřich odpověděl: "To bývá u noviců běžné..."

Ten nechápu :(

Hosanna

Podle toho, z jakého materiálu je hábit, liší se trochu barvou. Některý je smetanově bílý, některý trochu sepraný a některý zcela zářivě bílý. Klimentův hábit byl ten zářivě bílý, svítící novotou. Ovšem Jindřichova odpověď se týkala spíš duchovního nadšení noviců, které později trochu pohasne, ale o to víc se prohořívá dovnitř. Už tolik nezáří, ale je hlubší.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio