Být dominikánem neznamená být víc než křesťan, ale způsob, jak být křesťan

Představuji se...

20. 3. 2014 13:32
Rubrika: O mně
  • Jsem členka dominikánského řádu nebo – jak my raději říkáme – dominikánské rodiny, ale nejsem řeholník. Dominikánský řád se skládá z bratří, kteří jsou nebo nemusí být kněží, ze sester, které jsou buď klauzurované mnišky nebo kongregační sestry a laických členů, terciářů, kteří mohou žít v manželství, svobodní nebo zasvěcení v celibátu. Bratři nosí bílý hábit a v zimě černý plášť, sestry bílý hábit s černým závojem a v zimě také černý plášť nebo kabát. Terciáři smí nosit hábit pouze při dominikánských slavnostech, např. skládání slibů, a mají právo v něm být pohřbeni. Nesmějí ale chodit v hábitu veřejně. V minulosti chodili v hábitu i terciáři, proto např. Kateřinu Sienskou uvidíte na obrázcích v hábitu, přestože žila ve vlastním domě, ne v klášteře. V současnosti se od této praxe upouští, jednak z důvodu pohoršení: představte si, že muž v hábitu povede za ruku ženu v hábitu a pak ji políbí. Lidé nevědí, že jsou to manželé a terciáři, mohlo by to vzbuzovat dojem, že se jedná o kněze a jeptišku. Druhým důvodem je, že terciáře nedělá hábit, ale nadšení pro následování Krista v duchu svatého Dominika. To, co nás dominikány spojuje, je styl života: modlitba, studium, apoštolát. Každý má své místo. Bratři kážou v kostele, mnišky jsou velké bojovnice modlitby, sestry se obětavě nasazují v práci pro bližní a my laici svou prací posvěcujeme svět a pronikáme do míst, kam se kněží nebo jeptišky nedostanou, hlásáme Krista hlavně příkladem svého života, ale také slovem: v rodinách, na pracovištích, na ulici, na dovolené, neustále a kdekoliv.

  • Náš dominikánský znak obsahuje tři slova: Laudare, Benedicere, Praedicare. Laudare nám říká Chvalte, oslavujte Pána. Benedicere – dobrořečte, žehnejte lidem. Odpovídá to dvěma největším přikázáním milovat Boha a bližní: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí“ a „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22, 37-40). Teprve v pořadí třetí je Praedicare – Hlásejte, kázejte. Kristus říká: „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás“ (Jan 20, 21). Kdo se nemodlí, nemá o čem kázat. Kdo nemiluje bližní, nemá komu kázat. Dominikán Vincent McNabb OP učil novice: „Svět čeká na ty, kdo jej milují... Když lidi nemilujete, tak jim nekažte, kázejte sami sobě!“

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio