Být dominikánem neznamená být víc než křesťan, ale způsob, jak být křesťan

Archiv Květen 2014

31. 5. 2014 16:42
Rubrika: Články

Pojďme spolu chvíli rozjímat nad textem ze Skutků apoštolských. Uváděný příběh musel sv. Lukáš cítit jako významný, protože ho popisuje velmi podrobně, věnuje mu celou desátou kapitolu a ještě půl jedenácté. Svatý Petr jako pravověrný Žid byl…


1. 5. 2014 17:11
Rubrika: Články

Žalmista nás povzbuzuje: „Zpívejte Hospodinu píseň novou!“ (Ž 98) Ale co je to za píseň? Je-li to úplně nová píseň, tak ji asi nikdo nezná. Jak ji tedy máme zpívat? Nebo se ji za nějakých okolností naučíme? Ale od koho? Nebo si ji musíme sami…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio