Být dominikánem neznamená být víc než křesťan, ale způsob, jak být křesťan
1. 11. 2014 8:54
Rubrika: Články

V knize Leviticus se mnohokrát opakuje: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý!“ Pán Ježíš nám klade na srdce „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Vyplývá z toho jasně, že máme usilovat o svatost. Nicméně pak zaslechneme…


21. 10. 2014 22:33
Rubrika: Rodinný život

Kryštof si stavěl z Lega a usilovně při tom o něčem přemýšlel. Nakonec vzhlédl a zeptal se: „Babičko, když sníme Pána Ježíše, to ho potom zase vykakáme?“ To je fakt dobrá otázka a řekla bych, že mnozí dospělí v tomhle taky nemají jasno, ale…


7. 10. 2014 15:25
Rubrika: Humor

Profesionální překladatelé v Bruselu prohlásili, že slovní spojení „finsky snadno a rychle“ je oxymoron (spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje, např. ohlušující ticho). Navrhli opravu: „finsky těžko za padesát let“.Fin Paavo, který byl u…


3. 10. 2014 12:58
Rubrika: Články

Nedávno jsem mluvila s jednou mladou přítelkyní, která uvažuje o vstupu do řehole, ale nemůže se rozhodnout, jestli má jít k františkánům nebo k dominikánům. Nevidí mezi těmito řády žádný podstatný rozdíl. Na první pohled se zdají téměř stejné, když…


2. 10. 2014 18:03
Rubrika: Články

Každá duše totiž, která uvěří, počíná i rodí Boží Slovo i poznává jeho skutky. (sv. Ambrož) Která jsi počala z Ducha svatého... Maria se na první pohled nelišila od ostatních dívek. Nikdo, ani ona sama netušila, že právě ji si Bůh vyvolil pro velký…


31. 8. 2014 21:22
Rubrika: Články

Hlásáme pořád ještě Krista Ukřižovaného? Svatá Kateřina z Ricci (1522 - 1590) prohlašuje: „Radujte se v Pánu; vždyť když jste v trápeních, Pán je s vámi; neboť on sám to říká ústy proroka Davida, jak myslím víte. A jestliže náš kapitán prošel touto…


31. 5. 2014 16:42
Rubrika: Články

Pojďme spolu chvíli rozjímat nad textem ze Skutků apoštolských. Uváděný příběh musel sv. Lukáš cítit jako významný, protože ho popisuje velmi podrobně, věnuje mu celou desátou kapitolu a ještě půl jedenácté. Svatý Petr jako pravověrný Žid byl…


1. 5. 2014 17:11
Rubrika: Články

Žalmista nás povzbuzuje: „Zpívejte Hospodinu píseň novou!“ (Ž 98) Ale co je to za píseň? Je-li to úplně nová píseň, tak ji asi nikdo nezná. Jak ji tedy máme zpívat? Nebo se ji za nějakých okolností naučíme? Ale od koho? Nebo si ji musíme sami…


22. 3. 2014 18:35
Rubrika: Reportáže

„Lomoz zbraní dozněl, kteréž po 30 let celou skoro Evropu pustošily, na místě velebných chrámů a tichých útočišť zbožné mysli truchlivé zříceniny zůstavivše. Po krutém zápasu umdlely obě strany, tak že jim krvavé meče téměř z rukou klesly, a tu…


22. 3. 2014 14:11
Rubrika: Humor

Humor má v církevní historii velmi dlouhou tradici. Evangelium přináší radost a s radostí jde ruku v ruce smích. Opravdoví svatí nikdy nebyli smutní. Ani dominikánský řád není výjimkou. Vypráví se, že druhý magistr řádu, bl. Jordán Saský se jednou…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio