Být dominikánem neznamená být víc než křesťan, ale způsob, jak být křesťan

Archiv

19. 3. 2014 11:41
Rubrika: Články

„Potom vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a oni k němu přišli. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat...“ Mk 3, 13-16 Zvu vás, pojďte se se mnou zamyslet nad tímto textem. Je to známý úryvek o…


19. 3. 2014 11:34
Rubrika: Humor

Ve starověku lidé používali kameny šikovné do ruky. Je to přímočarý postup s vysokou účinností. Pár dobře mířených ran kamenem a Boží hlas je umlčen. Ovšem Bůh se jen tak nedá a povolává nové a nové proroky, takže se člověk někdy docela nadřel. Ve…


19. 3. 2014 11:31
Rubrika: Články

Až jednou přijdu do nebe, hned poté, co se přivítám s Nejsvětější Trojicí, Pannou Marií a naší dominikánskou rodinou, půjdu zaklepat na dveře proroku Izajášovi a poprosím ho, jestli mu smím chvilku sedět u nohou a naslouchat mu, asi tak čtvrt…


19. 3. 2014 11:27
Rubrika: Reportáže

(Přepis přednášky pronesené na setkání dominikánských a františkánských terciářů)Dominikánský řád byl založen jako řád kněžský, proto je jasné, že liturgie hraje jednu z nejvý­znam­nějších rolí v dominikánské spiritualitě. „Podle vůle svatého…


19. 3. 2014 11:25
Rubrika: Články

Církevní tradice nám předkládá mnoho teorií o stupních duchovního života a druzích modlitby, které se v různých stupních vyskytují. Slyšeli jsme už o výstupu duše na horu, o hradu v nitru, známe dělení modlitby na lectio, meditatio, oratio a…


19. 3. 2014 11:22
Rubrika: Články

Není to poprvé, co lékaři „objevují Ameriku“ jako např. že kojení je zdravé nebo že půst tělu prospívá. Je známá věc, že Boží milost staví na přirozenosti. Bůh nám nenařizuje věci, které by nám škodily, naopak využívá věcí přirozených, aby nás s…


19. 3. 2014 11:17
Rubrika: Články

1 Pán je král! Ty celá země jásej, radujte se, četné ostrovy! 2 Mrak a temnota jej zahalují, řád a právo drží jeho trůn. 3 Plamen ohně postupuje před ním, nepřátele vůkol spaluje. 4 Jeho blesky ozařují obzor, země při tom pohledu se chví. 5 Hory…


19. 3. 2014 11:11
Rubrika: Duchovní život

Svatá Terezie z Avily napsala o duchovním životě svůj slavný spis o Hradu v nitru. My dominikáni jsme žebravý řád a žádné hrady nemáme, nebo lépe řečeno neměli bychom mít. Proto svůj duchovní život začínáme „bouráním hradu“, svlékáním starého…


19. 3. 2014 11:07
Rubrika: Překlady

Folquet de Marselha neboli Folquet de Marseille, Foulques de Toulouse či Fulk z Toulouse (cca 1150 - 25. 12. 1231) pocházel z rodiny benátských kupců, která žila v Marseilli. Je znám jako trubadúr, později horlivý antikatarský biskup z Toulouse.…


19. 3. 2014 10:43
Rubrika: Rodinný život

Na chvíli jsem zavřela oči a ukryla se ve své vnitřní cele. Potichu se přikradla moje sedmiletá vnučka. „Babi, spíš?“ zašeptala. „Ne,“ řekla jsem. „Dědeček, když se nehýbe, tak spí, ale já když se nehýbu, tak se modlím.“ „Ale nic neříkáš,“…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio