Být dominikánem neznamená být víc než křesťan, ale způsob, jak být křesťan
31. 8. 2014 21:22
Rubrika: Články

Hlásáme pořád ještě Krista Ukřižovaného? Svatá Kateřina z Ricci (1522 - 1590) prohlašuje: „Radujte se v Pánu; vždyť když jste v trápeních, Pán je s vámi; neboť on sám to říká ústy proroka Davida, jak myslím víte. A jestliže náš kapitán prošel touto…


31. 5. 2014 16:42
Rubrika: Články

Pojďme spolu chvíli rozjímat nad textem ze Skutků apoštolských. Uváděný příběh musel sv. Lukáš cítit jako významný, protože ho popisuje velmi podrobně, věnuje mu celou desátou kapitolu a ještě půl jedenácté. Svatý Petr jako pravověrný Žid byl…


1. 5. 2014 17:11
Rubrika: Články

Žalmista nás povzbuzuje: „Zpívejte Hospodinu píseň novou!“ (Ž 98) Ale co je to za píseň? Je-li to úplně nová píseň, tak ji asi nikdo nezná. Jak ji tedy máme zpívat? Nebo se ji za nějakých okolností naučíme? Ale od koho? Nebo si ji musíme sami…


22. 3. 2014 18:35
Rubrika: Reportáže

„Lomoz zbraní dozněl, kteréž po 30 let celou skoro Evropu pustošily, na místě velebných chrámů a tichých útočišť zbožné mysli truchlivé zříceniny zůstavivše. Po krutém zápasu umdlely obě strany, tak že jim krvavé meče téměř z rukou klesly, a tu…


22. 3. 2014 14:11
Rubrika: Humor

Humor má v církevní historii velmi dlouhou tradici. Evangelium přináší radost a s radostí jde ruku v ruce smích. Opravdoví svatí nikdy nebyli smutní. Ani dominikánský řád není výjimkou. Vypráví se, že druhý magistr řádu, bl. Jordán Saský se jednou…


20. 3. 2014 13:32
Rubrika: O mně

Jsem členka dominikánského řádu nebo – jak my raději říkáme – dominikánské rodiny, ale nejsem řeholník. Dominikánský řád se skládá z bratří, kteří jsou nebo nemusí být kněží, ze sester, které jsou buď klauzurované mnišky nebo kongregační sestry a…


19. 3. 2014 16:36
Rubrika: Duchovní život

Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Všichni víme, že vlitá kontemplace je dar od Boha. Ale jaký je ten dar? Co to obnáší? Jak se to projevuje? Máme po něm toužit nebo ne? Když někdo čte květnaté výklady sv. Františka Saleského o pilných…


19. 3. 2014 16:18
Rubrika: Reportáže

3. část – Tomáš mystický Teď možná někoho zarazí, že chci psát o mystice, nikoli o Tomášovi jako teologovi a učiteli Církve. Tomášův intelekt byl neuvěřitelně veliký dar celé Církvi, ze kterého čerpáme dodnes. Ale nemůžeme ho automaticky všichni…


19. 3. 2014 16:16
Rubrika: Reportáže

2. část – Tomáš eucharistický Z Boloně od svatého Dominika jsme na naší pouti zamířili do umbrijského města Orvieta, které bylo ve středověku papežským letním sídlem. Otec Štěpán nám ukazoval rozlehlý papežský palác. Když už jsme nějakou chvíli…


19. 3. 2014 16:14
Rubrika: Reportáže

1. část - Tomáš chudý V září jsem se účastnila dominikánské pouti Po stopách Tomáše Akvinského. Tomáše – učitele církve, svatého Tomáše, učence Tomáše, ale zejména bratra Tomáše. Jednoho z nás, bratra z naší dominikánské rodiny, bratra, který je…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio